Få mere information om skøde

Få mere information om skøde

I forbindelse med bolig handel eller overdragelse af en ejerbolig skal det til boligen hørende skøde opdateres og tinglyses. Skødet spiller en vigtig rolle, når en bolig skifter hænder – og det kan du læse mere om i det følgende. Hvad er tinglysning af skøde? Tinglysning er den proces, hvormed oplysningerne i skødet bliver vitterliggjort,…