landmåler

Det var ikke let at være landmåler i gamle dage!

Det var ikke let at være landmåler i gamle dage!

For tiden er det bestemt ikke det letteste job at være landmåler, men det kan mere dreje sig om, at vejret er skidt, når man er ude for at måle op, eller der er mange interessenter i en opmåling, der ønsker et forskelligt opmål.

Men selve det med at måle op er endt med at være noget, som man kan gøre med laser, satellitter med videre, så man kan nå en præcision, der stort set passer ned til en brøkdel af en millimeter, hvor man endda kan tage højde for, hvis der ligger en sten i vejen.

Tænk sig da også lige, at det først var med fly og satellitter, at man kunne være helt sikker på, at man havde mål korrekt på, for man kunne se områder fra oven; senere havde man så mulighed for at måle ned i jorden med laser og tjekke efter, hvad der var i undergrunden.

Men disse remedier er jo relativt nye, så tidligere kunne man ikke være helt garanteret på, at man fik mål helt korrekt op, hvorfor man også kalkulerede med en mindre fejlmargin, hvilket langt de fleste var indforståede med.

Dette resulterede da så også i, at der kunne komme en del diskussioner om opmålingen, hvis der var heftig debat om, hvem der ejede hvilket område med sine værdier i undergrunden.

Man havde matematiske formler til at regne og måle op, og dem støtter man sig stadig til den dag i dag, men udviklingen med materialer til at måle op har virkelig undergået en gigantisk udvikling, hvorfor man nu kan måle meget mere præcist op, end man kunne i gamle dage.

Ofte måtte man så rette til, eller man fik andre ud til at måle op efter deres egen målemetoder, og så mødtes man på midten eller gik med den opmåling, der virkede mest sandsynlig.