skøde

Få mere information om skøde

Få mere information om skøde

I forbindelse med bolig handel eller overdragelse af en ejerbolig skal det til boligen hørende skøde opdateres og tinglyses. Skødet spiller en vigtig rolle, når en bolig skifter hænder – og det kan du læse mere om i det følgende.

Hvad er tinglysning af skøde?

Tinglysning er den proces, hvormed oplysningerne i skødet bliver vitterliggjort, og skødet samtidig optages i tinglysnings registret.

Tinglysnings registret var tidligere en fysisk bog kaldet Tingbogen, i hvilken samtlige oplysninger omkring boliger i en bestemt region står opført. Tingbogen lå til offentligt skue på det lokale tinglysnings kontor, og her kunne alle borgere komme fordi og indhente oplysninger om en bolig.

Nu om stunder ligger Tingbogen offentligt tilgængeligt på nettet i form af tinglysnings registret, som alle borgere kan tilgå via internettet. Det er vigtigt, at skødet tilhørende dit hus eller din lejlighed indeholder opdateret information omkring boligens ejerforhold – og derfor skal du sørge for at få skødet opdateret når du netop har overtaget en bolig.

Hvem kan hjælpe med tinglysning af mit skøde?

Hvis du gerne vil være helt sikker på at dit skøde bliver opdateret korrekt og tinglyst efter alle gældende forskrifter, kan du vælge at overlade opgaven til en boligadvokat.

De fleste boligadvokater tilbyder opdatering og tinglysning af skøde som en standard del af deres boligkøb pakker. Står du således over for at skulle købe en bolig, og har du i den forbindelse allieret dig med en boligadvokat, kan du regne med at udfærdigelse og tinglysning af skødet sker som en del af din boligadvokats ydelser i denne sammenhæng.

Men hvis du overtager et hus eller en lejlighed ad anden vej – for eksempel ved overdragelse efter et dødsfald – skal du kontakte en boligadvokat for at få hjælp til denne specifikke ydelse.

Du kan læse mere, og finde din boligadvokat skøde, på eboligadvokat.dk